Jak co roku o tej porze, zapraszamy wszystkich do zapisów do SZKÓŁKI JEZDZIECKIEJ i KOŃSKIEGO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw zaplanowanych w szkołach czy zarezerwowanych na wydarzenia w Stajni: zawody PONY CUP 2020 04.10 oraz Hubertus 2020′ w dn. 18.10, oraz egzaminy JEŻDŻĘ KONNO w listopadzie (termin niepotwierdzony jeszcze), w których jednak wszyscy możemy uczestniczyć.

Szkółka Jeździecka skierowana jest do wszystkich chętnych dzieci i młodzież w wieku 7 do 18 roku życia, na każdym poziomie zaawansowania, od zupełnego pierwszego kontaktu do osób zbliżających się do formy zawodników w skokach przez przeszkody lub ujeżdżeniu. Celem szkółki jest wychowywanie młodych adeptów jeździectwa w pasji jeździeckiej, pogłębianie wiedzy teoretycznej jaki i praktycznej, a także stawianie sobie nowych jeździeckich wyzwań.

Zeszłoroczni szkółkowicze w tym roku – w listopadzie zdawać będą powszechną odznakę jeździecką JEŻDŻĘ KONNO (opis poniżej).


Co jest potrzebne: ubezpieczenie NW (uwzględniające jazdę konną), osoby samodzielnie jeżdżące obowiązkowo kamizelki ochronne, mile widziany zakup kasku dla każdego (po zakończeniu jazdy na lonży), buty z płaską podeszwą, ubranie odpowiednie do warunków pogodowych, dużo samozaparcia i pozytywnego podejścia, wszak jazda konna to piękny sport ale wymagający :) PONADTO, wszystkie osoby jeżdżące samodzielnie do 14rż mają obowiązek jeździć konno w kamizelkach ochronnych i tego wymagamy – proszę zaopatrzyć dzieci w te kamizelki do końca września br.

KOŃSKIE PRZEDSZKOLE to cykl zajęć dla najmłodszych od 4 do 7rż, którzy nie są gotowi na naukę jazdy konnej (fizycznie i psychicznie), to oswajanie się z życiem stajni przez cały rok, w różnych porach roku i w zależności od nich dyktowane są zajęcia z końmi i wokół koni, nie jest to nauka jazdy konnej, ale opanowanie podstawowych czynności związanych z byciem jeźdźcem od czyszczenia do pracy z koniem z ziemi, w tym także jazda konna ale zawsze z ubezpieczeniem osób prowadzących konia.  Wierzymy, że zabawowa forma bycia w stajni, zaszczepi dzieciakom miłość i szacunek do koni i natury w ogóle.

Grupa liczy tylko 10 dzieci (nie więcej), zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 1h, po zmianie czasu na zimowy będzie to 1x w tyg na 2h.

W tym roku będą dwie grupy Końskiego Przedszkola – dzieci z poprzedniego roku (2019) – KUCYKI i nabór tegoroczny (2020) – ŹREBACZKI.

Co jest potrzebne: ubranie dostosowane do warunków pogodowych, szczególnie obuwie, wszystko obliczone na różne zabrudzenia :)

Podczas dnia otwartego ustalimy szczegółowy grafik dla wszystkich ww grup, pierwsze zajęcia już po 07.09 br.

W związku z naśladownictwem Naszych pomysłów i idei, zwracamy się z prośbą do Was abyście uczyli się u profesjonalistów. Każdy instruktor jazdy konnej musi posiadać minimum BOJ, co uwidocznione jest na stronie Polskiego Związku Jeździecki, gdzie znajdziecie wszystkie uprawnienia ośrodków i osób.

Wszystkie zajęcia prowadzone w naszej Stajni prowadzone są przez: instruktora jeździectwa powszechnego PZJ – E w ę  O b r y c k ą – B ł a u t lub instruktora jazdy konnej – D a r i ę   T e r l e c k ą, a zespole Kucykowej Straży natomiast są już osoby z Brązowymi Odznakami Jeździeckimi (BOJ) PZJ.

Posiadamy ubezpieczenie NNW, OC i OC instruktorów.

Więcej informacji oczywiście podczas spotkania w sobotę na 11.00 – 05.09 br.

POWSZECHNA ODZNAKA JEŹDZIECKA PZJ „JEŻDŻĘ KONNO”

Umiejętności praktyczne :

– prawidłowe podejście do konia
– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
– prowadzenie w ręku i wiązanie
– siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

– interpretacja zachowania konia
– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
– podstawy budowy konia, maści i odmiany
– zasady zachowania na ujeżdżalni
– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

Osoby posiadające Powszechną Odznakę Jeździecką PZJ „Jeżdżę konno” zwolnione są części praktycznej egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką PZJ – opieka stajenna.
                  © Copyright 2021 Fundacja Końskie Zdrowie – Elbląg All Rights Reserved | Strony Internetowe FUTURO