W związku z pandemią, jesteśmy zmuszeniu ODWOŁAĆ wydarzenie, mając nadzieję na szybki powrót do normalności i pracy z końmi i dziećmi szkółki jeździeckiej i końskiego przedszkola.

DO ZOBACZENIA wkrótce!!

Ewa

Zapraszamy w dn. 29.03.2020 do Elbląga na

Wiosenny Czworobok Otwarty pt. UJEZDŻENIE TO PODSTAWA

Organizator: Fundacja Końskie Zdrowie ul. Okólnik 4, 82-300 Elbląg, email: fkz @ elblag.com.pl;
Komisja sędziowska: do potwierdzenia

1. Termin i miejsce: 29.03.2020 teren ośrodka Fundacji Końskie Zdrowie ul. Okólnik 4 Elbląg

1.1. Przejazdy treningowe będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe 20×40m. Rozprężalnia na terenie otwartym, podłoże piaskowe 20×40m.
2.  Przejazdy oceniane i przeprowadzane będą w następujących kategoriach:
2.1. Grupa 1 (dowolny program z 6 ruchami na czworoboku wg załącznika) (dzieci samodzielnie jeżdżące w dwóch chodach, bez pomocy asysty)

2.2. Grupa 2 (program z 9 ruchami na czworoboku wg załącznika) (dzieci jeżdżące samodzielnie w trzech chodach)

2.3. Grupa 3 (program PZJ  – Brązowa Odznaka Jeździecka)

2.4. Grupa 4 (program PZJ – Srebrna Odznaka Jeździecka)

PONIŻEJ PROGRAMY DO PRZYGOTOWANIA (pliki pdf):
Próba ujeżdżeniowa do odznaki brązowej Próba ujeżdżeniowa do odznaki srebrnej_0 Próba ujeżdżeniowa najmłodsi GRUPA 1 Próba ujeżdżeniowa początkujący GRUPA 2

3. Uczestnictwo:
3.1. Spotkanie treningowe skierowany jest do amatorów nie zarejestrowanych w PZJ lub OZJ w czasie trwania zawodów, preferowani zawodnicy bez odznak PZJ.

Zawody otwarte są dla wszystkich chętnych którzy spełniają warunki uczestnictwa w poszczególnych konkursach

Zawodników obowiązują następujące dokumenty:

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział

- polisa ubezpieczeniowa NNW

3.2. Konie wszystkich grup A-E

3.3. Zgłoszenia:

Termin zgłoszeń: od wtorku 03.03 do piątku 20.03.2020r godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc na listach startowych.

Zgłoszenia przyjmowane TYLKO pisemnie na mail: fkz @ elblag.com.pl

Wpisowe od 1 uczestnika: 30 zł (1 dziecko 1 start na 1 koniu), podczas Wiosennego Parkuru Otwartego jeden koń może startować 2 razy (start w Grupach nr 1 i 2 jest poza pulą 2 startów).

4. Dokumenty
4.1. Uczestników i konie obowiązuje następująca dokumentacja:
- aktualne ubezpieczenie NW,
- juniorzy dodatkowo pisemna zgoda rodziców
- konie: aktualne świadectwo wet. (w szczególności brak grzybicy, grypy, zołz i innych chorób zakaźnych, data odrobaczania oraz obowiązujące szczepienia)
5. Zasady oceniania:
5.1. Sędziowie oceniają każdy ruch osobno w skali od 1 do 10, oraz impuls, przejścia i wrażenie ogólne.

5.2. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych podczas przejazdu.
6. Program Wiosennego Czworoboku Otwartego pt. Ujeżdżenie to podstawa:

od godziny 10.00 czynne biuro Organizatora

godzina 11:00 start GRUPA 1

godzina 12:00 start GRUPA 2

ok 13 pokaz Zawodniczki UJEŻDŻENIA – Justyna Stasiulewicz

godzina 14 start GRUPA 3

godzina 15 start GRUPA 5

Godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Czas zakończenia ok 16:00

7.         Nagrody:

Flots dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 przejazdów w każdej Grupie, dekoracje po zakończeniu przejazdów z Grupy, ew. wyróżnienia Sędziego.

8.         Informacje ogólne:

Wszystkie dzieci obowiązuje kask.

9.         Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

10.      Catering dostępny na terenie zawodów.

11.      Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny.

12.      Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają bezpiecznie przeprowadzić zawodów.
Kodeks postępowania z koniem
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
1.Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
2.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
4.Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
                  © Copyright 2022 Fundacja Końskie Zdrowie – Elbląg All Rights Reserved | Strony Internetowe FUTURO