źródło: http://fundacja-hipoterapia.pl/

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Opis

Hipoterapia to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia.

Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Dzięki hipoterapii m.in. kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, dla dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespoł Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającmi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

____________________________________________________________________________________________________

Warunkiem uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach jest  dostarczenie wypełnionego przez lekarza prowadzącego skierowania na zajęcia.                  © Copyright 2021 Fundacja Końskie Zdrowie – Elbląg All Rights Reserved | Strony Internetowe FUTURO