DZIEŃ OTWARTY W STAJNI FKZ – NABÓR 2023:

Fundacja Końskie Zdrowie w Elblągu ul Okólnik 4 od ponad 30 lat popularyzuje jazdę konną w regionie, certyfikowany ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego potwierdzający fachowe, rzetelne i bezpieczne prowadzenie nauki jazdy konnej, zaś zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów jeździectwa.

W dn. 07.09 czwartek zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej jeździeckiej przygody w Naszej stajni, plan dnia zapowiada się następująco:

Godz. 13:00 zapraszamy wszystkich chętnych porozmawiać o HIPOTERAPII, w tym roku zapraszamy szczególnie dzieci mniejsze/drobniejsze, z ogólną sprawnością fizyczną, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania a i poznać się możemy.

Godz. 16:00 jazda pokazowa dzieci ze Szkółki Jeździeckiej FKZ i Końskiego Przedszkola FKZ

Godz. 17:00 rozpoczęcie spotkania ze wszystkimi chętnymi początkującymi i samodzielnymi jeźdźcami oraz kandydatami do Końskiego Przedszkola, omówienie organizacji zajęć, zasad panujących w stajni oraz innych ważnych spraw.

W tym roku rozpoczynamy zajęcia w dwóch całkiem nowych grupach Końskiego Przedszkola FKZ (dzieci w wieku ok 4-7rż), mamy po 8-9 miejsc w każdej, jeżeli okaże się więcej chętnych niż miejsc rozstrzygniemy to torem przeszkód pokonywanym na czas przez rodzica/opiekuna.  Zajęcia najmłodszych są tylko w wkndy.

Kandydaci do Szkółki Jeździeckiej FKZ (dzieci i młodzież w wieku 7-16lat) po wypełnieniu formularza, zostaną poproszeni o testy praktyczne i teoretyczne, oraz rozmowę z instruktorami. W sezonie 2023/24 możemy przyjąć ok 10ciu nowych uczestników. Zajęcia szkółki jeździeckiej FKZ prowadzone są przez 6 dni w tygodniu i dostosowane do planów lekcji dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich chętnych zobaczyć Nas osobiście, poznać obiekt, może nawet zobaczyć Nasze konie ;) ale przede wszystkim po to by się wszystkiego dowiedzieć i zdecydować o uczestnictwie w jeździeckich zajęciach dla każdego J  Do zobaczenia! #konskiezdrowieteam

Szkółka jeździecka

Zajęcia szkółki jeździeckiej adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu wg grafiku ustalonego na dany semestr szkolny.  Celem Naszej szkółki jest zaszczepianie w uczestnikach (i ich rodzinach)  pasji jeździeckiej na pokolenia. Pracujemy z jeźdźcami na każdym stopniu zaawansowania. W trakcie zajęć dzieci nie tylko jeżdżą konno, ale uczą się też dbać o konia i przygotowywać go samodzielnie do jazdy. Razem uczymy się i przygotowujemy do kolejnych etapów wyszkolenia jeździeckiego – odznaki PZJ: Jeżdżę Konno, BOJ & SOJ.

Kuce i konie dobierane są nie tylko adekwatnie do umiejętności, ale także do gabarytów dziecka.

Poza zajęciami regularnie organizowane są imprezy okolicznościowe dla wszystkich grup. Imprezą tym towarzyszą aktywności integrujące wszystkie grupy (sprawdźcie w aktualnościach PLAN ROCZNY wydarzeń w  stajni).

Zachęcamy wszystkich, którzy opanują podstawowe umiejętności jeździeckie, do zdobycia odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego JEŻDŻĘ KONNO.
Odznakę nadają wszyscy licencjonowani szkoleniowcy PZJ oraz instruktorzy z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego, osobiście oceniając umiejętności kandydata.

CO DAJE ODZNAKA?

- zostajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
- jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
- zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego
oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
- jesteś zwolniony z części praktycznej (opieka stajenna) na egzaminie BOJ.
EGZAMIN:

Część praktyczna:
- prawidłowe podejście do konia;
- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
- prowadzenie w ręku i wiązanie;
- siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
- umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

Część teoretyczna – tematy:
- interpretacja zachowania konia;
- podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu;
- podstawy budowy konia, maści i odmiany;
- zasady zachowania na ujeżdżalni;
- podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

Końskie Przedszkole

Końskie Przedszkole to autorski projekt prowadzenia zajęć w stajni dla najmłodszych dzieci, w wieku 4-6 lat. Są to zajęcia prowadzone w stajni, na świeżym powietrzu w każdą pogodę i przez cały rok szkolny. Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci z życiem w stajni, z bezpieczeństwem przy koniach, ze wszystkimi Naszymi końmi, obowiązkami i radościami wynikającymi z pór roku, NIE JEST TO NAUKA JAZDY KONNEJ, ale jest to zabawa w stajni połączona z przejażdżkami na Naszych koniach :)

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu i trwają 2h, prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Prowadzimy co roku dwie grupy KUCYKI i ZREBACZKI  po 8/9 dzieci.

-

Wszystkie zajęcia w Naszej stajni prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów: Darię Terlecką – Instruktora Jeździectwa oraz Ewę Obrycką – Błaut Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ, sędziego III klasy w skokach przez przeszkody (do sprawdzenia na stronie PZJ).

Posiadamy ubezpieczenia OC prowadzonej działalności i NNW.                  © Copyright 2024 Fundacja Końskie Zdrowie – Elbląg All Rights Reserved | Strony Internetowe FUTURO